handledning

STHLM KBT erbjuder handledning i KBT. Handledning ges till enskilda och grupper till exempel inom:

  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Vuxenpsykiatri
  • Första linjens barn- och vuxenpsykiatri
  • Ungdomsmottagning
  • Socialtjänst
  • Skola


STHLM KBT handleder även studenter under utbildning i KBT.

Handledning kan även ges via telefon, videolänk eller liknande lösningar för grupper som befinner sig i andra delar av landet och som önskar undvika restid och reskostnad. Välkommen att kontakta STHLM KBT om det låter intressant.